Foto: Ragnhild Økland Børven

Tre smitta i Kvam — skule har mange nærkontaktar

Tre personar har fått påvist koronasmitte tysdag. 25 elevar og tilsette ved Tørvikbygd skule er mellom nærkontaktane.

Fyrst vart 18 nærkontaktar knytte til to påviste smittetilfelle avdekte. Ein av desse fekk positivt utslag i ein snøggtest. Smittesporinga av denne personen har avdekt 25 nærkontaktar knytte til skulen i Tørvikbygd, pluss tre andre.

Alle nærkontaktar er testa tysdag, sit i karantene og vert fylgde opp av smittesporingsteamet, melder Kvam herad i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

Det er ikkje nokon kjend samanheng mellom dei tre siste tilfella og smittetilfellet som vart kjent måndag. Dei to som fyrst vart testa av tilfelle som vart kjende tysdag, melde seg på grunn av symptom.

Ordførar Torgeir Næss (Ap) seier til HF tysdag ettermiddag at 1.–3. klasse skal koma på skulen som vanleg onsdag. 4.–7. klasse vil få digital undervising, og foreldra vil få informasjon om dette. Det vil koma avklaringar om skulefritidsordninga etter kvart.