Talet på smittetilfelle i Kvam vart sundag firedobla. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Totalt ni smittetilfelle påviste i Kvam sundag

Smittevegen er framleis ikkje kjend.

Sundag kveld kom meldinga om at det er påvist ytterlegare åtte tilfelle av covid-19, i tillegg til det eine som vart kjent tidlegare i dag.

Med det er talet på smittetilfelle oppe i 12 sidan onsdag. 11 av dei har samanheng, medan det 12. så langt ikkje har ein påvist samanheng med dei andre. Den opphavlege smittevegen er ukjend i alle tilfella.

Arbeidet med smittesporing har fått føre seg i dag. Nær 70 er testa.

— All den tid smittevegen ikkje er kjend, kan det vera smitte i samfunnet som me ikkje har oversikt over. Difor er det viktig at me no viser ekstra varsemd, og at me fylgjer dei nasjonale reglane og tilrådingane som gjeld. Det handlar mellom anna om å avgrensa sosial kontakt mest mogleg, om å halda tometeren, og om å bruka munnbind i situasjonar der det ikkje lét seg gjera å halda to meters avstand, seier rådmann Anita Hesthamar til kvam.no.

Ifylgje heradet skal kriseleiinga møtast måndag ettermiddag for å drøfta eventuelle lokale tiltak.