Tokagjelet er ope igjen

Stein hadde falle ned i ein av tunnelane fredag morgon.

Meldinga kom frå Vegtrafikksentralen vest klokka 06.34. Entreprenøren var då på veg til staden. Ein halvtime seinare var vegen open for trafikk att.

Det var i Tokagjeltunnelen det hadde falle ned stein, men det var Hansagjeltunnelen som vart stengd. Sistnemnde er nemleg den einaste som kan stengjast, ifylgje Vegtrafikksentralen.