Her hende ulukka laurdag kveld. Lia som mennene fall ned, var bratt og hadde ein del tre og vegetasjon. Foto: Sigbjørn Linga

To fall utfor mur — båe er redda opp

To menn fall om lag 25 meter ned mot elva i Tolagjelet etter å ha falle utfor ein mur laurdag kveld. Båe vart berga opp av klatrarar.

Hadde dei to mennene falle lenger ned og hamna i elva, kunne utfallet etter vassføringa i gjelet å døma vorte eit heilt anna.

Klokka 23.32 melde HF sin journalist på staden at begge personane var redda opp, etter at dei fekk på seg klatresele og fekk hjelp til å ta seg opp i det bratte terrenget. Begge gjekk for eigen motor til det ventande helsepersonellet, og var tilsynelatande ikkje alvorleg skadde etter fallet. Den eine hadde bandasje på hovudet då han kom opp.

Personane fall utfor ved ei lomme like ovanfor munningen på Hansagjeltunnelen, ved ein mur som har sett langt betre dagar. Politiet opplyste på Twitter at personane fall om lag 25 meter ned i skråninga.

Alle naudetatar rykte raskt ut i rikt mon. Mannskap frå Kvam brann og redning rappellerte fyrst ned til og såg til personane, opplyste 110 Vest.

USAR (Urban search and rescue) si klatregruppe i Bergen brannvesen kom til staden rundt klokka 23 og tok seg ned til mennene. Klatrarane fekk sikra mennene i klatresele og hjelpte dei opp lia i tur og orden. Det kom også to eit ambulansehelikopter og eit redningshelikopter, sistnemde frå Florø, til området, men desse var ikkje involverte i sjølve bergingsaksjonen.

Trafikken vart dirigert forbi staden medan redningsaksjonen pågjekk.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ulukka vart varsla til politiet klokka 21.38.

Forsvarleg sikring av klatrarane måtte til før mennene kunne hentast opp. Foto: Sigbjørn Linga
Klatrarar tok seg ned til dei to mennene, fekk sikra dei og støtta og hjelpte dei opp til vegen. Foto: Sigbjørn Linga