Timeregelen for bompengar skal gjelde også utan bombrikke

Samferdselsministeren har bede Statens vegvesen gjennomføre endringa som gjer at timeregelen skal gjelde også dei utan bombrikke.

På enkelte bompengeprosjekt har det vorte innført ein såkalla timeregel. Denne regelen inneber at berre den første registrerte passeringa skal belastast trafikanten innanfor ein tidsperiode, uavhengig av takst.

Statens vegvesen tilrår no at denne ordninga – der ho er innført – skal kunne gjelde for alle, også dei som av ulike årsaker ikkje har brikke og brukaravtale.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Mange meiner at kravet om brikke og brukaravtale for å nyte godt av ein timeregel, er urimeleg og urettferdig – og det er eg samd i. Derfor vil vi innføre ei meir rettferdig ordning, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

(©NPK)