Tilsyn ved avlusing i oppdrett

Fiskeridirektoratet skal undersøkje om oppdrettsnæringa har risikostyringssystem som fungerer under avlusingsoperasjonar.

– No set vi i gang ein tilsynskampanje der temaet er risikostyring ved avlusingsoperasjonar. Kampanjen startar opp i andre kvartal 2021, og vil vare ut første kvartal i 2022, seier seniorrådgivar Kjellaug Litland i kyst- og havbruksavdelinga hos Fiskeridirektoratet, i ei pressemelding.

Bakgrunnen er at ein stor del av rømmingshendingar skjer når det går føre seg arbeidsoperasjonar, og det er særleg avlusingsoperasjonar som peikar seg ut. Det kan derfor vere mykje å hente med tanke på å redusere rømming ved å sikre eit velfungerande og oppdatert risikostyringssystem for denne arbeidsoperasjonen.