Dette er ein artikkel for abonnentane våre

26. Mars 2019

Tek omsyn til kraftverksynske


Ynske frå Kvam kraftverk AS (KK) ligg bak hemmeleghaldet av den komplette vurderinga av verdien av selskapet. Ottar Randa (H) meiner det er uhøyrt at ikkje eingong generalforsamlinga fekk innsyn.


Login HF