Syklistar stengde tunnel

To syklistar i Jondalstunnelen førte til at han vart mellombels stengd laurdag.

Det melde Vegtrafikksentralen vest klokka 14.46. Knapt ti minutt seinare var vegen opna att.