Driftsmarginen var på 15 prosent i snitt for dei 20 største oppdrettsselskapa i 2021. Foto: Terje Bendiksby / NTB/ NPK

Svakare lønnsemd i oppdrettsnæringa

Dei 20 største oppdrettsselskapa her i landet har lagt bak seg det skrøpelegaste året sidan 2012, ifølgje nettavisa iLaks.

I snitt har dei 20 største selskapa ein driftsmargin på 15 prosent i 2020, noko som er eit bratt fall frå 21,9 prosent i 2019.

Ei viktig og nærliggjande forklaring er at lakseprisen gjekk ned med 5,7 prosent frå 2019 til 2020, pluss at det var lågare etterspurnad som følgje av koronapandemien. Hittil i år har likevel lakseprisen styrkt seg.

Stigande kostnader på for, dyr kapitalkrevjande og kamp mot sjukdom, var også med på å gjere lønsemda dårlegare enn året før.

Heile landet under eitt auka det samla slaktevolumet av laks med 1,3 prosent frå 2019 til 2020.