Dei rekordhøge straumprisane i vinter vil gi hytteeiere med fjellhytter eit straumsjokk når rekninga kjem. Støtteordningane som er innførte inkluderer ikkje sekundærbustader og hytter.Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Straumsjokk for hytteeigarar

Dei rekordhøge straumprisane gjer at hytteeigarar i Sør-Noreg med hytte på fjellet kan få opptil tredobla straumrekning i vinter.

– Dette er ein økonomisk katastrofe for hytteeigarane, seier Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund til Dagbladet.

Milliardpakken som regjeringa la fram i desember, omfattar nemleg ikkje sekundærbustader som hytter eller fritidsbustader.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dermed må svært mange eigarar av hytter i Sør-Noreg med innlagd straum no berre stålsetje seg for ein svært dyr vinter, skriv avisa.

– Vi kan ikkje tilrå medlemmene våre å dra på hytta når straumrekninga blir tre gonger så høg som normalt. Kombinasjonen av nettleigeavtalen og manglande straumstøtte blir ein økonomisk katastrofe for hytteeigarane, seier Trond G. Hagen.

– Vi følgjer nøye med på situasjonen i straummarknaden, men frå vår side så har det viktigaste vore å hjelpe hushalda i det som er ein svær krevjande situasjon, seier Terje Lien Aasland, leiar for energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han peikar på at straumutgiftene for primærbustader uansett er mykje høgare enn for hytter.

(©NPK)