Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. Juli 2019

Står ikkje stampe

Snart ligg alt til rette for bygging av Stampaelva kraftverk i Jondal. Styresmaktene har godkjent detaljplanen for miljø og landskap.


Login HF