Siv Jensen (Frp) under ein debatt i Stortinget etter at statsminister Erna Solbergs orienterte om handteringa av koronapandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Stortinget køyrer over regjeringa – seier nei til nasjonal skjenkjestopp

Stortinget har vedteke å be regjeringa snu og avvikle den nasjonale skjenkjestoppen. Dei ber om at kommunar med lite smitte skal kunne tillate alkohol til mat.

Det vart klart då Stortinget voterte over eit forslag frå partileiar Siv Jensen på vegner av Framstegspartiet tysdag ettermiddag.

– Stortinget ber regjeringa sikre at kommunar med lågt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i samband med matservering, lydde forslaget.

Jensen sjølv er overraska over at ho fekk med seg eit fleirtal på Stortinget.

– Overraskande og gledeleg med fleirtal for eit fornuftig forslag. Det er ingen grunn til å ha eit nasjonalt skjenkjeforbod når det er så stor smittevariasjon, og det er i alle fall fornuftig å kunne opne for alkoholservering saman med matservering på stader som har organiserte smittevernreglar, seier Siv Jensen.

– Må følgjast opp straks

Ifølgje

Frp-leiaren forventar at det ikkje går lang tid før kranene kan opnast i dei kommunane som ønskjer det:

– No må regjeringa følgje opp stortingsvedtaket med ein gong. Det er ingen grunn til at kommunar med lågt smittetrykk ikkje skal få høve til å servere alkohol i samband med matservering etter dette vedtaket, seier Jensen.

Måndag orienterte statsminister Erna Solberg (H) Stortinget om koronasituasjonen. Ho gjorde det då klart at regjeringa fører vidare regelen om at restaurantar og pubar ikkje har lov å servere alkohol, men at dei skal vurdere forbodet på nytt neste veke.

Det er denne avgjerda Stortinget no krev at blir gjord om.

Delte fagmiljø

I forkant av Solbergs forklaring hadde Folkehelseinstituttet (FHI) tilrådd regjeringa å oppheve skjenkjestoppen, medan Helsedirektoratet meinte det burde førast vidare i fjorten dagar til.

Artikkelen held fram under annonsen.

«FHI anbefaler å reversere forbodet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført», heiter det i dei nye tilrådingane frå FHI og Helsedirektoratet.

Det vil seie ei tidlegare skjenkjestenging enn vanleg for å redusere risikoen knytt til utelivet, til dømes med stopp i innsleppet av folk klokka 22. Vidare tilrår FHI a skjenkjestadene får påbod om å ha eit system for registrering av gjester og eit redusert gjestetal, særleg innandørs.