Store pengar i Odda, mindre i Kvam

Gardssaga på Nes i Kvam er tildelt 60.000 kroner i fylkeskommunalt tilskot. Søkjar Kåre Nes er ein av ei rekkje mottakarar av pengar til tekniske og industrielle kulturminne. Hovudutval for kultur, idrett og integrering fordelte pengane 28. april.

Ingen kulturminne i Jondal får pengar, men fleire i Ullensvang. Til dømes får Odda smelteverk kring 4,5 millionar kroner til ymse prosjekt, og Kraftmuseet får nær 1,1 millionar kroner til Tyssedal kraftstasjon.

Det opplyser fylkeskommunen i ei pressemelding.