Elg og hjort flyttar seg frå høgda til låglandet når kulda og snøen kjem. Foto: Paul Kleiven / NTB / NPK

Stor fare for å køyre på hjortevilt

Kulde og snø aukar faren for å køyre på hjortevilt.

Snø og kulde fører til glatte vegar fleire stadar i landet, men det fører også til at hjort og elg trekker ned frå høgareliggjande område. Det kan skape fleire påkøyringar, skriv NRK Vestland.

Johan Trygve Solheim, dagleg leiar ved Norsk Hjortesenter, seier til NRK at kulde og snø løyser ut det årlege trekket for dyra.

– Dei flyttar seg frå høgda til låglandet, kor dei finn vinterbeite. Det er viktig at dei som ferdast på vegen, tek omsyn til den perioden no. Det er mest kritisk akkurat no, faktisk, seier Solheim til NRK.

I gjennomsnitt blir 24 viltdyr påkøyrd kvar dag, og dei fleste av dei er frå no og fram mot jul, ifølgje tal frå SSB.