Stille og roleg politipåske

Politiet i Kvam melder om ein roleg påske. Politiet fekk ikkje meldingar om folk som oppheldt seg ulovleg på hytter, fortel lensmann Terje Sperrevik i Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt.

Også i Jondal var høgtida roleg, men politiet fekk ei melding om folk som hadde oppsøkt hytta i strid med «hytteforbodet». Politiet kontakta desse og oppmoda dei om å reisa heim att, fortel lensmann Terje Kvalvik i Hardanger lensmannsdistrikt.

Forbodet mot å vera på hytter utanfor heimkommunen vert oppheva 20. april, men regjeringa rår framleis folk frå uturvande fritidsreiser.