Publisert 23. august 2019 kl. 10.46.

Still anonyme spørsmål til toppkandidatane

Ordførar Jostein Ljones (Sp) håpar på å verta grilla godt når HF arrangerer valdebatt i Holmatun kommande tysdag.

HF er godt i gang med å finstudera og samanlikna valprogramma for å halda ein debatt som forhåpentlegvis vert både engasjerande og opplysande.

I tillegg ønsker me innspel frå publikum.

Har du noko du vil utfordra einskildpolitikarar eller alle toppkandidatane på, kan du senda dei på e-post eller i ei melding til Facebook-sida vår.

Det vert òg høve til å senda inn spørsmål under sjølve debatten.

Les meir om arrangementet her.