Stengjer fylkesveg i kveld

— Fylkesveg 49 ved Nordrepollen vert stengd frå midnatt på grunn av fare for skred og nedfall.

Slik lyder fylkeskommunens ord i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Ullensvang kommune oppplyser i ei pressemelding i kveld at ein ambulanse vert stasjonert i Jondal når vegen er stengd. Innbyggjarar som ikkje kjem seg til legevakta i Odda, kan reisa til Voss. Det er dessutan sytt for at jondalsferja er beredskapsløysing dersom det vert naudsynt.

Avgjerda om vegstenging er basert på vêrmeldingar og vurderingar frå driftsentreprenøren, geologar og byggherren si side.

— Me fylgjer situasjonen fortløpande og opnar vegane når vêrtilhøva tilseier det, seier Eivind Yttri, som er seksjonsleiar i Vestland fylkeskommune.

Opning av vegen vert vurdert torsdag klokka 06.

Torsdag kveld er det registrert to skredhendingar i Ullensvang, eitt steinsprang nær Låtefoss og eit snøskred nær Eitrheimstunnelen. Kommunen har budd seg til «Gyda» med auka beredskap, ifylgje pressemeldinga frå kommunen.