Sundag morgon rasa fleire store steinar på Porsmyrvegen. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Stengde vegen etter skred

Skredet gjekk ved Fyksesund bru. Vegen vart stengd sundag morgon.

Skredet gjekk i Porsmyrvegen – fylkesveg 5122 –, nokre hundre meter frå brua. Fylkesveg 79 mellom Øystese og Ålvik er open.

Skredet består av fleire store steinar som har gjort stor skade på vegen. Delar av vegbanen har rasa ut.

Trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad fortel at vegen ikkje vert opna i dag, og at geologar må undersøka skredet. Førebels har ein ikkje konkludert om årsak, men Englaugstad påpeikar at det har vore mykje nedbør i eit rasutsett område.

Det er lagt opp til ny vurdering måndag klokka 12, men truleg vert vegen ikkje opna i morgon heller.

Ein del av muren langs vegen er teken av skredet, og fleire steinar må kanskje sprengast vekk. Englaugstad har ikkje svar på om det må meir omfattande arbeid til for å reparera vegbanen før vegen kan opnast att.

Vegtrafikksentralen Vest melde sundag morgon om eit skred i nærleiken av brua over Fyksesund på fylkesveg 79. Twittermeldinga stemmer altså ikkje.

Sentralen opplyser til HF at politiet melde frå om eit skred i Fyksesundvegen. Operasjonssentralen i Vest politidistrikt fortel derimot at skredet gjekk i Porsmyrvegen.