Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Stengde veg på grunn av rasfare

Fylkesveg 5122 er stengd mellom Fyksesundbrua og Porsmyr på grunn av rasfare.

Brynjulv Eide i drifts- og vedlikehaldsavdelinga i Statens vegvesen opplyste til HF i føremiddag at stenging vart vurdert etter nedfall av is på vegen frå terreng høgt over vegen. Nokre timar seinare kom meldinga frå Vegtrafikksentralen om at vegen var stengd. Stenginga skal vurderast igjen fredag.

– Me har utfordringar med mykje is som heng i skjeringar langs veg. Ein del is har også losna høgt oppe i fjellsider og kome ned i vegen. Me reinskar is dagleg i heile kontraktsområdet. Me kan ikkje ta ned isen før den er «mogen», då dette kan gjera «vondt verre», skriv Brynjulv Eide i drifts- og vedlikehaldsavdelinga i Statens vegvesen.

Han opplyser at i tillegg til Tokagjelet vart fleire andre stader reinska for is i Kvam onsdag.