Vasstanden var låg i Krokavatnet 19. september 2021. Foto: Sigbjørn Linga

Statnett varslar om «stram situasjon» i Sør-Noreg

Statnett varslar om «stram situasjon» for vassmagasina i Vestland og Sør-Noreg. Årsaka er betydeleg mindre nedbør, kombinert med normal eksport av straum.

I ei oppdatering måndag skreiv Statnett at det har vore betydeleg mindre tilsig enn normalt i mange vasskraftmagasina i Sør-Noreg. «Stramt nivå», eit hakk opp frå «normal», betyr at risikoen for rasjonering er under 20 prosent, ifølgje Statnett.

– Det er veldig lokale forhold no òg som gjer dette. Så dette er ein uvanleg situasjon, men ingen alvorleg situasjon, seier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett til NRK.

Meir utfordrande

Han seier at produsentane av kraft i området må vise varsemd når dei produserer, slik at dei ikkje tappar ned magasina unødvendig og får mindre vatn enn det som er nødvendig gjennom vinteren.

Endringa frå grønt til gult er eit signal om at situasjonen i kraftsystemet er litt meir utfordrande enn vanleg.

– Skalaen går vidare frå oransje til raudt og svart, og det kan komme konkrete tiltak etter kvart viss det skulle vere nødvendig. Men vi er langt unna det no, seier Glette til E24.

Svært låg fyllingsgrad

– Vestland og Rogaland er blant områda som har hatt svikt i tilsiget, og fyllingsgrada til mange magasin i desse området er no på sitt lågaste nivå på 20 år, skriv Statnett.

På Statnetts kart, som er delt i norske kraftregionar, er situasjonen i ferd med å bli alvorleg på Vestlandet og i Sør-Noreg. Svært låg fyllingsgrad i magasina for årstida gjer desse områda meir utsett dersom det held fram med lite tilsig til magasina, eller om det skulle oppstå langvarige feil.

Samtidig har eksporten til utlandet vorte halde oppe som normalt på grunn av høge kraftprisar. Samtidig har den auka nettutbygginga ført til god beredskap der det er lite tilsig.

(©NPK)