– Fire ny smitta

Det er stadfesta fire nye koronatilfelle i Kvam.

Det opplyser Kvam herad på heimesida sundag.

Alle fire skal vera nærkontaktar til tidlegare påvist smitta. Eitt tilfelle vart stadfesta laurdag. Personen skal vera ein nærkontakt som er i karantene. Ei av stadfestingane i helga gjeld 8. trinn på Kvam ungdomsskule.

Det er framleis ikkje mistanke om at omikronvarianten har kome inn i skule og barnehage i Kvam, opplyser heradet.

Etter ei ny vurdering av situasjonen i barnehage og skule sundag er det ikkje funne grunnlag for ytterlegare tiltak enn dei som allereie er innførte.

6. og 7. trinn ved Øystese skule og 6. trinn ved Norheimsund skule skal ha digital undervisning måndag og tysdag. I tillegg vert to avdelingar i Norheimsund barnehage stengde måndag, ifylgje Kvam herad.