Søppel-kartlegging rundt oppdrettsanlegg

Eit nytt forskingsprosjekt skal finne ut kor mykje søppel oppdrettsanlegga legg att på havbotnen, og kva slags type søppel det er.

– Viss vi finn ut kva slags søppel som hamnar på havbotnen, er det lettare for oppdrettsnæringa å gjere tiltak. Med meir detaljert kunnskap kan næringa finne meir miljøvennlege løysingar, seier prosjektleiar Katherine Dunlop på nettsida til Havforskingsinstituttet.

Eksisterande videoar av havbotnen frå to andre forskingsprosjekt skal bli sett på med nye auge for å finne ut både kor mykje søppel som ligg på havbotnen rundt lakseanlegg i nord, og kva slags type søppel det er. Forskarane skal utvikle og bruke metodar med automatisk biletattkjenning for å identifisere og få oversikt over mengda marint søppel nært oppdrettsanlegg.

Prosjektet går over eitt år og er ein del av MIKON, Framsenterets satsing på miljøkonsekvensar av næringsaktivitet i nord, og er eit samarbeid mellom Havforskingsinstituttet, Akvaplan Niva og TerraNor.