Data frå NVE viser at det allereie er installert dobbelt så mykje solceller i Noreg i år som i fjor. Solenergiklyngja trur vi vil får ei tredobling, før året er omme. Foto: Frank May / NTB / NPK

Solcelle-salet skyt i vêret

Data frå NVE viser at det allereie er installert dobbelt så mykje solceller i Noreg i år som i fjor. Solenergiklyngja trur vi vil får ei tredobling, før året er omme.

Det skriv Teknisk Ukeblad (TU).

– Tredobling av marknaden for solkraft i Noreg vitnar om at nordmenn har vakna. Total akkumulert kapasitet for solkraft i Noreg vil då ved årsskiftet liggje på mellom 290 og 300 MWp, seier Trine Kopstad Berntsen, direktør i Solenergiklyngen, til TU.

Artikkelen held fram under annonsen.

Tal frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) stadfestar trenden. Dei første ti månadene i år er det installert 118,7 MW solenergi. Det er rekord i seg sjølv.

Ifølgje det tyske analysebyrået EUPD er det dei store anlegga på næringsbygg som dreg marknaden. Byrået meiner det vil bli installert heile 61 MW store solcelleanlegg i Noreg i år. Store anlegg er då definerte som større enn 500 kW. Vidare ventar EUPD at det blir installert 48 MW med mellomstore anlegg (mellom 10 kW og 500 kW) og 36,4 MW som små anlegg på privatbustader. Tala stemmer godt med dei frå NVE og Elhub som viser at det er installert rundt 30 MWp solenergi på privatbustader.

(©NPK)