Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Fann omkommen mann

Mannen politiet leitte etter onsdag, vart funnen død i fjorden.

Han vart funnen klokka 20.45 i nærleiken av der politiet starta søket, fortel politioverbetjent Ann-May Garen. Mannen vart funnen ved hjelp av ein undervassrobot. Politiet har ikkje identifisert han.

Naudetatane rykte onsdag ettermiddag ut til Fyksesundet for å søka etter ein vaksen mann som var observert livlaus i vatnet.

Det var eit vitne som melde frå klokka 15.30. Han hadde sett mannen i vatnet sør for Fyksesundbrua, om lag midt i sundet. Vitnet prøvde å dra mannen inn til land, men lukkast ikkje, og mannen sokk, fortalde politioverbetjent Garen til HF tidlegare i dag.

Mannen hadde på seg vanlege klede. Politiet kjenner ikkje identiteten hans.

Etter å ha søkt i om lag to timar, trekte dykkarmannskap og brannvesen seg tilbake. Leitinga heldt fram i overflata og med ein undervassrobot frå Norheimsund. Ein båt frå brannvesenet i Ålvik assisterte vidare.

– Me håpar å lukkast. Det er ein djup fjord og eit stort areal. Det kan fort verta nåla i høystakken i heile Hardangerfjorden om straumen har trekt han langt ut. I og med at me har lokalisert posisjonen der han sokk, håpar me at me klarar å finna han, sa Garen då.

Ho fortalde at politiet ikkje har fått inn noka melding om sakna person lokalt onsdag. Men ein mann er meld sakna i Voss politidistrikt, og politiet leita etter mannen med utgangspunkt i Hardangerbrua måndag, utan funn. Det er ikkje usannsynleg at det er ein samanheng, sa Garen.

– Det er lang avstand, men det er sterke straumar i fjorden. Det er umogleg å seia, men det er ikkje usannsynleg.

Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg
Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg
Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg
Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg