Tal frå Folkehøgskolene syner ein søknadsauke på 13 prosent samanlikna med same tid i fjor. Her er Elverum Folkehøgskule.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / NPK

Søkarrekord på folkehøgskulane – trass korona

Tal frå Folkehøgskolene syner ein søknadsauke på 13 prosent samanlikna med same tid i fjor. – For hausten ser det førebels veldig lyst ut, seier informasjonsrådgivar Marit Asheim i Folkehøgskolene.

– Dei siste åra har det blitt stadig meir populært å søke folkehøgskule. Fem år på rad har vi sett ny elevrekord, med skuleåret 2019/2020 som førebels «all time high» med nesten 8000 elevar, seier Asheim til Nynorsk pressekontor.

Spente på søkartala

Folkehøgskulane har ingen søknadsfrist, men startar opptaket 1. februar. Deretter er det rullerande opptak så lenge det finst ledige plassar ved den enkelte skule og ved den enkelte linje.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det har vore knytt stor spenning til korleis søkartala kom til å sjå ut i år og førebels ser det veldig lyst ut. Vi har fått 23.467 søknader så langt, mot 20.710 på same tid i fjor, opplyser Asheim.

I starten av juni hadde om lag 7.000 elevar takka ja til plass ved ein folkehøgskule i haust.

Trass i at søkartala ser bra ut merka Folkehøgskolene ein nedgang i søkartala i mars og april- då koronapandemien herja som verst her heime.

– Det var generelt mykje usikkerheit dei to månadane, men i mai og juni har tala tatt seg opp igjen, fortel Asheim.

Normal drift i august

Informasjonsrådgivaren trur den spesielle våren kan ha ført til at fleire ser behovet for eit sosialt skuleår lik det ein får på ein folkehøgskule.

– Søkartala kan tyde på det, seier ho.

Regjeringa legg òg opp til at folkehøgskulane kan starte opp som normalt frå august.

– Det er veldig bra at vi får avklart dette no. Alle som planlegg å dra på folkehøgskule til hausten kan trygt søke og planleggje for oppstart. Samstundes får folkehøgskulane tid til å førebu seg og gjere naudsynte tilpassingar, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i ei pressemelding 12. juni.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Skulane planlegg eit så normalt år som mogleg og følgjer smitteverntiltaka som er gjeldande til kvar tid. I samarbeid med lokale helsestyresmakter blir det utarbeida planar ved kvar enkelt skule, seier Marit Asheim.

Klassevis på internat

Det å bu tett på andre på internat er òg ein stor del av det å studere ved ein folkehøgskule. Asheim fortel at elevane også til hausten skal bu på internat, men at ein gjer små justeringar.

– Samansetninga av kven som deler rom og har rom i nærleiken av kvarandre, vil sannsynlegvis bli påverka. I stor grad vil ein nok plassere elevar klassevis på internata, sidan det er naturleg at klassar blir kohortar på folkehøgskulane – i alle fall dei første vekene av skuleåret, seier ho.

– Vi har ikkje oversikt over om det er spesielle skular eller linjetypar som er hardare råka, avsluttar ho.

Fakta:

* Det er 83 folkehøgskular i Noreg med over 700 ulike linjer.

* Det finst to typar folkehøgskular: kristen eller frilynt. Kvar skule står fritt til å velje verdigrunnlag eller profil.

* Skuleåret 2019/2020 var det 7.913 elevar på norske folkehøgskular. Det svarar til ein auke på 2 prosent frå året før.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)

Folkehøgskulane har ingen søknadsfrist, men startar opptaket 1. februar. Deretter er det rullerande opptak så lenge det finst ledige plassar ved den enkelte skule og ved den enkelte linje. Her ser vi Rønningen Folkehøgskule i Oslo. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK
Det å bu tett på andre på internat er òg ein stor del av det å studere ved ein folkehøgskule. Her ser vi Rønningen Folkehøgskule i Oslo.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix/ NPK