Mykje snø som smeltar, gjev lågare straumprisar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK

Snørekord gjev rekordbilleg straum

Store snømengder gjer at kraftmagasina no vert tappa for å gje plass til snø som smeltar. Det gjev lågare straumprisar enn på lenge.

– Det er no så mykje snø i fjellet at det ikkje vil vera plass til alt vatnet i magasina. Mykje vil renna forbi kraftstasjonane. Vatnet har difor ingen eller svært liten alternativ verdi vidare utover sommaren og tidleg haust, seier analysesjef Tor Reier i konsulentselskapet Wattsight til økonomiavisa e24.

Eit resultat av dette er at forbrukarane kan gle seg over lågare straumprisar enn på lenge, sidan kraftselskapa vil prøva å selja unna medan dei kan få litt betalt. Kraftbørsen Nord Pool registrerte onsdag den lågaste dagsprisen på straum sidan 14. august 1993, fortel avisa.

Også resten av året har vore prega av fallande straumprisar. Dette merkast godt på lommeboka til mange familiar. Ifylgje avisa har 77 prosent av norske familiar straumkontraktar med børspris. Norske hushald som hadde straumkontraktar med børspris, slapp ifylgje avisa unna med rundt 2500 kroner mindre for straumen første kvartal i år, samanlikna med same kvartal i fjor.

Mot slutten av året og utover vinteren er det venta at straumprisane vil ta seg opp igjen.