Kulturminister Abid Raja heldt måndag innspelsmøte for ein trygg 17. mai.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK

Smittevernråd for 17. mai kjem 4. mai

Kulturminister Abid Raja (V) seier at dei endelege smittevernråda for 17. mai-feiringa vil bli lagde fram måndag 4. mai.

At det går mot ei annleis 17. mai-feiring har allereie vore kjent ei stund. Barnetog er avlyste på grunn av koronapandemien, men musikkorps får lov til å spele på nasjonaldagen – med god avstand mellom rekkjene.

– Koronapandemien vil setje klare avgrensingar på grunnlovsdagen. Vi veit allereie no at barnetoga, slik vi kjenner dei, ikkje kan gjennomførast. Det blir ikkje dei store folkefestane innandørs på skulane, grendehus eller samfunnshus. Planlegginga og gjennomføringa må tilpassast dei tilrådingane, pålegga og helsefaglege råda som blir gitt, sa kulturministeren på ein pressekonferanse måndag.

Då sa han òg at han måndag 4. mai vil presentere dei endelege smittevernråda for årets 17. mai.

– Korleis 17. mai blir feira, er noko som tradisjonelt både blir planlagt og blir gjennomført lokalt utan at sentrale styresmakter er involverte. Og sånn skal det vere også i år, det er ikkje sånn at eg som kulturminister eller regjeringa skal styre korleis dette skal løysast lokalt. Men det som skal løysast, må løysast innanfor smittevernreglane, sa Raja.

(©NPK)