Ordførar Roald Aga Haug (Ap) i Ullensvang kommune opplyser at kommunen tilpassar seg seg den nye strategien: å akseptera at fleire vert smitta. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Smitten aukar, men krava minkar

19 nye smittetilfelle er påviste i Ullensvang fredag. Komande veke lovar kommunen gull og grøne nivå.

Mange av tilfella er knytte til Opedal skule og Hardanger Folkehøgskule, og kommunen har godt oversyn over smittevegen til dei fleste. Omikronvarianten av koronaviruset er i ferd med å verta dominerande, ifylgje ei pressemelding frå ordførar Roald Aga Haug (Ap)..

Over helga går kommunen, som Kvam herad, over til grønt smittevernnivå på alle skular.

– Ullensvang kommune har ikkje ein utbrotssituasjon som gjer at me skal ha strengare reglar enn dei nasjonale. Kommunen fylger situasjonen nøye og vil gjera endringar om naudsynt, skriv kommunen.