Smitte påvist i Kvam

Kvam herad fekk måndag melding eit nytt covid-19-tilfelle.

Vedkomande var i karantene som nærkontakt. Då hen fekk symptom, tok hen ein snøggtest. Også såkalla PCR-test vert teken. Vedkomande er isolert.

Fire sikre og tre potensielle nærkontaktar er avdekte. Smittesporinga held fram.