Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo, var søndag den første i Noreg som fekk koronavaksinen. Sjukepleiar Maria Golding sette vaksinen. Foto: Fredrik Hagen / NTB / NPK

Slik er planen vidare for koronavaksinasjonen

Sju kommunar får levert koronavaksinar før dei andre og set måndag i gang vaksinasjonen på sjukeheimane sine. Resten av kommunane i landet startar etter nyttår.

Søndag vart bebuar Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo historisk då han fekk den første koronavaksinen i Noreg. No står bebuarar på sjukeheimar i sju kommunar på Austlandet for tur i første omgang.

skal i løpet av romjula vaksinere 429 bebuarar på fem ulike sjukeheimar: Cathinka Guldberg-senteret, Ellingsrudhjemmet, Lillohjemmet, Vinderen bu- og servicesenter og Økernhjemmet. I veke 1 står 16 andre sjukeheimar for tur, medan 13 sjukeheimar startar i veke 2.

får levert 280 vaksinedosar måndag. – Dei startar på Moelv sjukeheim måndag ettermiddag. Resten av bebuarane ved dei andre sjukeheimane får vaksinen tysdag og onsdag, opplyser kommunalsjef for helse og omsorg Sverre Rudjord til NTB

får levert 370 vaksinedosar måndag til pasientar på alle dei seks sjukeheimane i kommunen. Den første vaksinasjonen skal gå føre seg i perioden 28.12-30.12, opplyser helsesjef Øivind Werner Johansen.

får levert 85 vaksinedosar måndag. – Vi startar vaksinasjon på Stange helse- og omsorgssenter måndag ettermiddag. Deretter held vaksinasjonen fram på Ottestad helse- og omsorgssenter og i bemanna omsorgsbustader. Vi følgjer nasjonale prioriteringar knytte til prioriterte grupper for vaksinasjon, seier kommunalsjef for helse og omsorg Tove Nordli Selnes til NTB.

har bestilt 24 vaksinedosar. I romjula er det bebuarar ved sjukeheimen på Dypedal som vil få tilbod om vaksine, opplyser kommunen på nettsidene sine.

har i første omgang bestilt 545 dosar som vil komme måndag. – Dette skal dekkje behovet til dei ni sjukeheimane i kommunen. Alle sjukeheimar startar så fort vaksinen kjem i hus. Kommunen vil deretter få vaksinar i veke 1 for dei over 85 år, opplyser etatssjef Birgitte Skauen Kopperud i Fredrikstad kommune til NTB.

har bestilt 251 vaksinar og vil vaksinere sjukeheimsbebuarar ved alle dei fire sjukeheimane på Hamar. Vaksinasjonen byrjar måndag klokka 15.30 på Parkgården sjukeheim. Vaksinasjonen blir òg sett i gang på Klukstuen, Prestrudsenteret og Finsalsenteret, opplyser leiar for institusjonstenesta Trine Pettersen og kommunedirektør Christl Kvam.

Prioriterte kommunar

Dei første 10.000 dosane frå vaksineprodusenten BioNTech og Pfizer kom til Noreg 1. juledag. Dei vart frakta til Oslo, som altså starta vaksinasjonen søndag.

– Dei seks andre kommunane vart valde fordi dei er i nærleiken av hovudstaden og fordi dei til liks med Oslo har hatt eit stort smittetrykk, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Artikkelen held fram under annonsen.

I romjula får Noreg ytterlegare 35.000 dosar frå BioNTech og Pfizer, og deretter vil det kvar veke komme rundt 40.000 dosar frå denne vaksineprodusenten.

– Også desse vaksinedosane vil bli distribuerte jamt etter folketal. Dei vil bli sende til dei regionale lagringsstadene rundt om i landet, og vaksinane vil blir distribuert derfrå vidare til kommunane, opplyser FHI.

Det betyr at kommunar i resten av landet kan starte vaksinasjonen på nyåret.

VAKSINAR MOT KORONAVIRUSET I NOREG

* Noreg får vaksinar mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og har planlagt å kjøpe inn ulike typar, avhengig av kva som blir godkjent i EU og kva effekt dei har på ulike befolkningsgrupper.

* Det er regjeringa som bestemmer kva som skal kjøpast. Folkehelseinstituttet (FHI) står for innkjøpet.

* Ein vaksine utvikla av Pfizer og Biontech vart godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA måndag 21. desember. Dei første dosane kom til Noreg 26. desember. Vaksinasjonen starta 27. desember.

* Før nyttår kjem det 35.000 dosar til Noreg, medan det er venta at 40.000 dosar skal komme i kvar veke i vekene etter nyttår. Det er sett ei prioriteringsrekkjefølgje for kven som får vaksine først.

* Vaksinasjon blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal barn IKKJE vaksinerast. Etter kvart som ein større del av befolkninga får vaksine, vil pandemien gradvis minke.

To dosar

Sjukeheimsbebuarar i heile landet står førebels først i køen, følgd av personar over 75 år.

Tredje kategori i vaksinekøen er personar mellom 65 og 74 år, og dessutan personar mellom 18 og 64 år med enkelte alvorlege underliggjande sjukdommar.

Vaksinen må takast i to dosar med 21 dagars mellomrom for å gi full effekt. Undersøkingar frå legemiddelselskapet Pfizer, som står bak vaksinen, viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når ein har teke den andre dosen, aukar dette til 95 prosent.

Godkjent av EU

Amerikanske Pfizer og tyske Biontech har utvikla vaksinen, som er ein såkalla mRNA-vaksine. Den må lagrast ved minus 70 grader og er berre haldbar i fem døgn.

Vaksinen vart godkjend av EUs legemiddeltilsyn EMA 21. desember, og ei rekkje land i Europa har teke vaksinen i bruk i romjula. I USA og Storbritannia vart han teken i bruk allereie i byrjinga av desember.

6. januar blir det venta at EMA òg godkjenner Modernas vaksine, og at distribusjonen av denne kan starte kort tid etter. Noreg har sikra seg 1,9 millionar dosar av denne vaksinen.

Artikkelen held fram under annonsen.

KORONAVAKSINEN

* Koronavaksinen som er utvikla av Pfizer og Biontech, gir vern mot covid-19 i 94 prosent av tilfella.

* Vaksinen, som heiter BNT162b2, blir teken i to dosar med tre vekers mellomrom. Den gir full effekt éi veke etter at andre dose er teken.

* EU betaler 15,50 euro (omtrent 163 kroner) per dose, ifølgje eit leke dokument.

* Er ein såkalla mRNA-vaksine.

* Må lagrast ved minus 70 grader. Er berre haldbar i fem døgn i kjøleskap.

* Vart først testa på 43.000 personar i ein såkalla fase 3-studie.

* Ingen alvorlege biverknader er førebels registrerte. Det er likevel meldt om nokre få allergiske reaksjonar i USA, men det er ikkje uvanleg at vaksinar gir visse biverknader.

* Godkjent og teken i bruk i USA, Canada og Storbritannia, der hundretusenvis allereie har fått vaksinen.

* Pfizer-vaksinen fekk grønt lys frå EUs legemiddeltilsyn EMA måndag 21. desember.

* Noreg er sikra tilgang gjennom det europeiske samarbeidet. Laurdag 26. desember kom den første leveransen, og søndag 27. desember vart den første dosen sett.

(Kjelder: Legemiddelverket, NTB, BBC, AFP, AP, Reuters)

(©NPK)