Forskarar har funne nye metodar for å overvake lakselus. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Skal forske på lakselus i Hardangerfjorden

I samarbeid med NTNU har forskarar ved Nina utvikla metodar som kan bidra til ein kostnadseffektiv overvaking av luselarvar langs heile norskekysten.

Forskarar ved Norsk institutt for naturforsking (Nina) har i samarbeid med NTNU har utvikla ein ny metode for å telje lakseluslarvar i open sjø, skriv Gemini.no

Lusefangaren filtrerer sjøvatn og samlar på plankton. Planktonprøvene blir analysert på eit laboratorium der Nina-forskarar har utvikla DNA-baserte metodar for å rekne ut kor mange luselarvar som finst per liter sjøvatn.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ifølgje Frode Fossøy, seniorforskar i Nina, har forsøk frå pilotstudiar langs kysten gitt gode resultat så langt.

Utvikling av den nye metoden vil òg kunne bidra til å kalibrere modellane som blir brukt i trafikklyssystemet, og gjere spreiingsmodellane enda meir nøyaktige.

Til saman 12 lusefangarar er sett ut i Etne og Rosendal i Hardangerfjorden i sommar. Her driv Havforskingsinstituttet allereie med lakselusovervaking med vaktbur. Forskarane kan difor samanlikne resultat i dette området.

(©NPK)