Skadar i veg førte til lengre stenging

Fylkesvegen ved Kjepso aust for Ålvik vart skadd etter sprenging måndag.

Skadane i samband med vegarbeidet i området førte til at vegen vart stengd. Det vart difor ikkje vart opna for passering som planlagt klokka 12.03 og 12.10, melde Vegtrafikksentralen vest klokka 12.00.

Det var då uvisst når vegen ville opna att. Han opna att i ettermiddag.