Sju nye smittetilfelle

Sju har fått påvist covid-19 i Kvam i perioden 27.–29. desember.

Dei råka husstandane er fordelte på Ålvik, Øystese, Strandebarm og Norheimsund. Det opplyser Kvam herad onsdag.

I hovudsak er dei smitta nærkontaktar til allereie smitta personar. Eitt tilfelle gjeld importsmitte, og vedkomande har ingen nærkontaktar.

Dei siste smittetala inneber ein svak auke i smittetrykket til 461 tilfelle per 100.000. innbyggjar dei siste to vekene.

Julaftan og dei to juledagane fekk ni personar påvist smitte i Kvam.