Olav Bleie frå Siderklynga i Hardanger. Foto: Vegard Breie

Siderklynga i Hardanger kjempar om Bedriftsutviklingsprisen

Siderklynga i Hardanger konkurrerer med Øyna Landskapshotell på Inderøya i Trøndelag og Nedre Skinnes gard ved Krøderfjorden om å vinne Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2021.

Berekraft er ein fellesnemnar for alle prosjekta, opplyser Innovasjon Noreg. Vinnaren skal kårast 5. april i Kristiansand, i samband med Norwegian Travel Workshop, det største seminaret her i landet for reiselivsoperatørar og reisemålutviklarar.

Siderklynga i Hardanger har utvikla og kommersialisert koplinga mellom gardsoppleving, transportselskap og lokale hotell. Hovudattraksjonen er båtsafari med besøk på gardsbruk med sidersmaking og servering av lokalmat. Det er snakk om «kortreist sider produsert på gardar som ligg perfekt til mellom høge fjell og djupe fjordarmar», heiter det i presentasjonen frå Innovasjon Noreg. 21 produsentar er med i samarbeidet.

Siderklyngeprosjektet hra vore ei sterk drivkraft for vekst og verdiskaping og viser nytta av nytenking, deling og samarbeid. Prosjektet har gitt store ringverknader for siderprodusentane, reiselivet og fleire andre aktørar i regionen, står det vidare.

– Målsetjinga er at når du høyrer ordet Hardanger, tenkjer du ikkje fyrst og fremst på fjord og fjell, men på sider, seier Olav Bleie i Alde Sider AS, ei av drivkreftene i siderklynga.

Øyna Kulturlandskapshotell på Inderøya har rom som er bygde inn i bakken. Med berekraftig design og materialval, og mat basert på lokale råvarer, har Inderøy-bedrifta skapt ein attraksjon med arbeidsplassar og internasjonal merksemd.

Skinnes gard ved Krøderfjorden er i utgangspunktet ein vanleg gard, der eigarane utnyttar alle ressursar og tek heile verdikjeda sjølve. Drifta på garden er økologisk produksjon av saue- og svinekjøt, urkorn, bringebær og skinn.

Artikkelen held fram under annonsen.

Her har stressfrie og lykkelege grisar si eiga grisestrand, der dei blir fora økologisk og soyafritt, og dei bur i skogen. Live Skinnes driv garden saman med ektemannen Kristoffer Svalastog Skinnes.

(©NPK)