No har skredvarslinga byrja.Illustrasjonsfoto: Andrea Øien Sæverud / NPK

Sesongstart for snøskredvarslinga

Snøskredvarslinga har no starta sin tiande sesong med daglege oppdaterte snøskredvarsel. Varsla er å finne på Varsom.no.

På den 1. desember i år er nesten heile landet dekt av snø og i fjellet har dei mest ivrige allereie prøvd skia

– Om du tenkjer deg på ski på Nordvestlandet no kan du få fine forhold. Ver likevel obs der om nysnøen har bunde seg til flak. Dette flaket kan liggje på eit vedvarande svakt lag av kantkorn og rim. Enkelte stader kan det derfor vere lett å løyse ut skred, seier vaktleiar og snøskredvarslar i NVE, Jostein Aasen, i ei melding på nettstaden Varsom.no.

I Nord-Noreg har også snødekket mange stader vedvarande svake lag av kantkorn og rim. Der det ligg flak av fersk fokksnø over dette svake laget kan det vere lett å løyse ut skred.

– Det er framleis tidleg på vinteren og hugs at sjølv små skred kan vere farlege, særleg no som det er mykje oppstikkande steinar og opne bekkedalar, minner Aasen om.

Han oppfordrar oss til å bruke brattheitskarta i Varsom Regobs-appen som eit hjelpemiddel ved planlegging av neste skitur. I denne appen kan ein også dele informasjon om snø- og skredforhold med andre.

(©NPK)