Semje i varehandelen – streik unngått langt på overtid

Onsdag har NHO Service og Handel og HK Norge komme til semje. Streik blant butikktilsette vart dermed unngått.

Det var etter 11 timar på overtid hos Riksmeklar at partane vart samde.

– Vi har gitt arbeidstakarane vesentleg forbetra føreseielegheit på fleire område, og det er også gitt gode lønnsaukar på alle ansiennitetstrinn, seier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerande direktør i NHO Service og Handel.

Også HK Norge seier seg fornøgde med å ha unngått streik.

– Vi har vore opptekne av å vidareutvikle Handelsoverenskomsten for å møte morgondagens arbeidsliv. Med dette resultatet tek vi eit steg i rett retning. No går forhandlingsresultatet til uravstemming, seier Christopher Beckham, forbundsleiar i HK Norge.

(©NPK)