Tilsette på Thon Hotel Sandven er i karantene etter at personar som har vitja hotellet, har fått påvist smitte. Foto: Bård Valvatne

14 var i nærkontakt med koronasmitta reisefølge

Thon Hotel Sandven og Hardanger fartøyvernsenter har hatt besøk av gjester som sidan har fått påvist koronasmitte.

Oppdatering torsdag kl. 12.12: Éin kvemming har no fått påvist smitte.

Kvam herad opplyser onsdag ettermiddag at ein har kartlagd 14 moglege nærkontaktar til reisefølget. Desse skal testast for smitte. Det er så langt ikkje registrert smitte i Kvam herad i samband med utbrotet.

Tysdag kveld fekk Thon Hotel Sandven beskjed om at personar som har gjesta hotellet, har fått påvist smitte av koronaviruset.

Seks hotelltilsette som har hatt kontakt med gruppa – ein resepsjonist, servitørar og reinhaldspersonell –, er gått i karantene.

Det var ein turbuss med 40 pensjonistar som besøkte hotellet sundag kveld til måndag morgon. 33 av passasjerane har no fått påvist smitte, melder NRK.

Ingen kontakt med andre

Hotelldirektør Arnstein Birkeland fortel at gjestene åt middag på hotellet. Dei var i eit eige rom og heldt éin meters avstand. Dei har ikkje vore i kontakt med andre gjester. Romma dei har budd på, vert no vaska ned.

Mellom måndag og tysdag har nokre få andre gjester budd på dei same romma som nokre av bussturistane. Desse vert kontakta av hotellet.

Birkeland fortel at hotellet kjem til å halda ope som vanleg.

– Det vert litt meir jobbing på oss andre. Me må legga litt om på vaktlistene, seier han.

Opna dørene

Måndag føremiddag, få timar etter at pensjonistgruppa var reist, opna hotellet dørene til ein open dag der kvemmingane vart inviterte inn for å sjå det nyrestaurerte hotellet. Frå klokka 11 til 17 var om lag 150 personar innom og fekk omvising.

Artikkelen held fram under annonsen.

Birkeland seier at han kjenner seg ganske trygg på at gjestene måndag ikkje har vorte smitta. Pensjonistane hadde ein eigen gaid som overleverte nøklane. Alle pensjonistane, med unntak av to, budde i den nye delen, altså ikkje den delen av hotellet som vart vist fram. Dei to romma som var i bruk i den gamle delen, vart ikkje opna. Det var faste rom som gjestene skulle få sjå, og dei vart viste rundt i puljar på fem og seks. Dei som venta, sat i salongen. Alle fekk handsprit før og etter omvisinga. Ein har dessutan skrive ned namn og telefonnummer til alle som var på vising.

– Det skal veldig mykje til om nokon vart smitta måndag. Men viss nokre av dei som var her, kjenner symptom, må dei sjølvsagt gi beskjed snarast råd, seier Birkeland.

Besøkte fartøyvernsenteret

Turgruppa var også innom Hardanger fartøyvernsenter i mellom éin og halvannan time måndag føremiddag. Fartøyvernsenteret vart klar over dette dette onsdag morgon, fortel konstituert direktør Åsmund Kristiansen.

Fire tilsette ved fartøyvernsenteret som var i kontakt med gruppa, er frå onsdag morgon heime frå jobb og skal testast.

Senteret har stengt filmsalen der gruppa oppheldt seg lengst, og ein har prøvd å finna ut om nokre av dei tilsette har brukt gjestetoaletta.

To andre grupper gjesta museet måndag. Kristiansen hadde sjølv ansvar for den eine gruppa, og han slår fast at dei aldri var i nærleiken av pensjonistgruppa. Leiaren for den andre gruppa har gått god for at det ikkje var krysskontakt.

– Det ser ikkje ut som at det er nokon fare for at andre gjester har vorte smitta, seier Kristiansen.

Ikkje lokale

Informasjonsrådgivar Øyvind Strømmen i Kvam herad fortel at smittesporingsarbeidet i utgangspunktet føregår i heimkommunane til dei som har fått påvist smitte. I dette tilfellet er det snakk om eit turfølge utan lokal tilknyting. Likevel vert det drive smittesporingsarbeid også lokalt. Kommuneoverlege Dag Erlend Skjelbreid driv onsdag føremiddag med avklaringar, seier Strømmen.

Heradet prøver å få klarheit i og oversikt over kven som har hatt nærkontakt med dei smitta. Strømmen fortel at heradet er kjent med fleire stader reisefølget har besøkt, men enn så lenge vil han ikkje nemna andre. Ein har peikt på hotellet fordi det allereie var offentleg kjent.

– Smittevernarbeidet er i gang, og me tek utgangspunkt i at gruppa har vore her frå sundag til måndag og gjort på forskjellige ting. Dei som har vore i nærkontakt med gruppa, vil verta kontakta av smittesporingsgruppa, seier Strømmen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Så langt er det ikkje påvist lokal smitte knytt til reisefølget.

Strømmen viser til at Folkehelseinstituttet oppmodar personar som har nyoppstått luftvegsinfeksjon, eller som har hatt nærkontakt med personar som har fått påvist smitte, om å lata seg testa.