Seks personar mista livet i trafikken i februar

Totalt har tolv personar omkomme i trafikken i 2023. Det er ein auke frå i fjor då fire personar omkom i same periode.

Åtte av tolv ulykker er møteulykker. Tunge køyretøy var involvert i alle desse tilfella. Trygg Trafikk skriv i ei pressemelding at det er spesielt at tunge køyretøy er involvert i såpass mange dødsulykker på så kort tid.

I 2021 var tunge køyretøy involvert i 39 prosent av dødsulykkene på norske vegar. Det er langt høgare enn i resten av Europa. Ei av årsakene er behov for transport på til dels dårlege vegar.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Som oftast er det ikkje sjåføren i det tunge køyretøyet som har skuld i ulykka. Som den svakaste parten må sjåførar av mindre køyretøy vere ekstra merksame. Hamner du over i motsett køyrefelt, så har du ingen ting å stille opp med skulle du møte på eit vogntog, seier pressesjef i Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

(©NPK)