Ferjekaien i Tørvikbygd er bygd om, men Fjord1 har tekniske problem i innkøyringa. Foto: Sigbjørn Linga

Seinkingar på ferjesamband

Tekniske problem med ny køyrebru er årsaka.

Fjord1 melder i kveld om at ferja er noko seinka på sambandet Jondal–Tørvikbygd.

MF «Sogn» har vore i drift på sambandet etter at det opna att måndag. Det var stengt i to veker på grunn av arbeid med ferjekaiane for å tilpassa dei til den nye ferja som kom i drift etter nyttår, MF «Samlafjord».

Ifølgje Hardanger Folkeblad er naudsynte tilpassingar årsaka til at ei anna ferje er sett inn på sambandet.