Samarbeidspartia i Vestland legg fram budsjettforslag

Samarbeidspartia i Vestland legg torsdag fram forslag til budsjett for 2021.

Samarbeidspartia i Vestland, som består av Sp, Ap, MDG, KrF, SV og V, går mellom anna inn for felles ungdomskort i heile Vestland. Kortet skal òg bli billigare i heile fylket, og aldersgrensa skal bli utvida eitt år i Sogn og Fjordane til og med 20 år, heiter det i ei pressemelding frå partia.

Samarbeidspartia vil òg få på plass fleire traineestillingar og få fleire lærlingar i fylkeskommunen. Dei ønskjer å satse på auka gjennomføring på yrkesfag og slik få fleire ut i lære.

Som eit ledd i at Vestland har vedteke nullutslepp i 2030 ønskjer samarbeidspartia å innføre klimabudsjett. Der går det mellom anna fram at dei ønskjer å kutte plastbruken med 40 prosent dei neste tre åra og skape verdikjeder knytt til resirkulering av plast.

Budsjettet blir endeleg vedteke på fylkestingsmøtet i desember.