Mange av hyttene som fekk igangsetjingsløyve i 2021, vart ferdigstilte i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Rekordmange nye hytter i 2022

I fjor vart det ferdigstilt 6.690 nye fritidsbustader. Det er ein oppgang på 26,1 prosent frå året før, ifølgje nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Under koronapandemien ønskte stadig fleire å byggje seg fritidsbustader, noko som førte til eit rekordstort tal på igangsetjingsløyve i 2021.

– Vi ser no at ein stor del av fritidsbustadene som fekk igangsetjingsløyve i 2021, vart ferdigstilte i 2022, seier rådgivar Jens Mathiesen i Statistisk sentralbyrå.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ifølgje SSB-tala vart det ferdigstilt 6.690 nye fritidsbustader i fjor, ein oppgang på 26,1 prosent frå året før.

Men tala viser også at det ikkje blir ein varig oppgang i hyttebygginga. Talet på igangsetjingsløyve i fjor var på 5.676, som er ein nedgang på 23,9 prosent. Dermed minkar tala til rundt same nivå som før rekordåret 2021.

– Ei mogleg årsak til at færre vil byggje er at folk har vorte litt meir varsame med å investere i fritidsbustader på grunn av den økonomiske situasjonen, seier Mathiesen.

(©NPK)