Også dei som bur på hytta heile året, kan no få straumstøtte. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Regjeringa vil utvide straumstøtteordninga til også å gjelde dei som bur på hytta

Dei som bur fast på hytta, skal ha rett på same straumstøtte som andre hushald, foreslår regjeringa. Men det gjeld ikkje om du flytta i 2022.

Det skriv NRK.

Det er om lag 10.000 som bur i fritidsbustader i Noreg, og kostnaden blir anslått å liggje mellom 35 og 350 millionar kroner, ifølgje NVE.

Artikkelen held fram under annonsen.

I pressemeldinga skriv regjeringa at justeringa gjeld dei som har meldt flytting til fritidsbustad seinast 16. desember 2021.

Kostnaden skal takast over statsbudsjettet og kjem i tråd med eit einstemmig vedtak frå energi- og miljøkomiteen på Stortinget. I dag er det berre dei som bur i heilårsbustader som kan få straumstøtte.

– Hushald som av ulike årsaker bur fast i fritidsbustad, er utsette for høge straumprisar på linje med andre hushald. Eg er glad for å kunne sende på høyring eit forskriftsforslag som vil bidra til å av avhjelpe dei økonomiske konsekvensane for denne gruppa, seier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Stadig fleire har meldt flytting til hytta på permanent basis dei siste åra, på grunn av koronapandemien og på grunn av straumprisane. Det er opp til kommunen fritidsbustaden ligg i om ein får lov til å bu på hytta fast.

– Dette har vi i SV jobba for opp mot regjeringspartia på Stortinget, og vi er glade for at det kjem på plass no, seier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

Utbetalingane vil gjelde frå 1. januar 2023.

(©NPK)