Næringsminister Iselin Nybø (V) har sett av 250 millionar kroner til ei ordning som skal finansiere vedlikehald av alpinanlegg og fornøyelsesparkar. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix / NPK

Regjeringa vil halde ved like tivoli og alpinanlegg for 250 millionar kroner

Næringsminister Iselin Nybø (V) har sett av 250 millionar kroner til ei tilskotsordning som skal finansiere vedlikehald av underhaldningsparkar og alpinanlegg.

Ordninga skal forvaltast av Innovasjon Noreg. Søkjarar til ordninga må ha driftsløyve etter tivoli- eller taubanelova, og dei må ha fått støtte frå den generelle kompensasjonsordninga.

– Alpinanlegga vart hardt ramma av nedstenginga av Noreg. Denne ordninga vil sikre at anlegga får pengar til å gjennomføre lovpålagt vedlikehald, slik at dei er klare til å ta imot gjester igjen neste sesong, seier Nybø (V) i ei pressemelding.

I tillegg til vedlikehald av alpinanlegg, omfattar ordninga lovpålagt vedlikehald av mellom anna vassklier, zipliner, simulatorar og hoppeslott i føretak som har hatt stort omsetningsfall.

– Det er viktig at tryggleiken er på topp når ein skal kose seg med barna i ferien, seier næringsministeren.

Ordninga gjeld bedrifter med stort omsetningsfall i mars, april og mai, som var månadene med dei strengaste smitteverntiltaka. Ifølgje Næringsdepartementet er det i overkant av 300 kommersielle tivoli- og taubaneverksemder i Noreg.

(©NPK)

Fornøyelsesparkar og alpinanlegg kan no søke om midlar til vedlikehald. Foto: Inger Robøle Kristiansen / NPK