Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) vil ha innspel om korleis distriktspolitikken skal vere i framtida. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Regjeringa vil ha innspel om distriktspolitikk

Regjeringa inviterer folk til digitale innspelsmøte om kva som skal bli distriktspolitikken i framtida.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ynskjer at innspela skal bidra til utviklinga av tre nye distriktspolitiske strategiar. Ein for småbyar og tettstader, ein for kysten og ein for fjell og innland.

Dei to statsrådane inviterer til digitale møte i alle landsdelar for å få innspel om spørsmålet. Om situasjonen rundt pandemien tilet det, kan det blir aktuelt å arrangere slike møte også lokalt, heiter det i ei pressemelding frå regjeringa.

– Vi skal lyfte fram moglegheita vi har for vekst og utvikling i heile landet, og vi vil vise korleis vi kan utviklige Distrikts-Noreg ytterlegare i åra som kjem. Vi vil lytte til lokale aktørar som veit kva som skal til for å skape attraktive lokalsamfunn, spennande og trygge arbeidsplassar, og som ser sjansen til å skape noko der dei bur, seier Linda Hofstad Helleland.

(©NPK)