Regjeringa opnar for inntil fem gjester i heimen

Regjeringa fjernar rådet om å unngå å ta imot gjester heime, men tilrår framleis at folk avgrensar sosial kontakt.

– Vi tilrår at alle i størst mogleg grad framleis avgrensar sosial kontakt. Det blir oppmoda til å møte andre utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn 5 gjestar i tillegg til husstandsmedlemmer, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho måndag orienterte i Stortinget om koronatiltaka.

Statsministeren understreka at dersom alle gjestene kjem frå same husstand, kan ein vere fleire. Men ein må likevel ikkje vere fleire enn at ein kan halde avstand.