Tunnelløyvinga som dukka opp midt i valkampen, vart kunngjord på eit pressetreff på Seljestad tysdag. Her ser me samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap, t.h.) med to lokale partifellar: fyrstekandidat ordførar Roald Aga Haug (Ap) og andrekandidat Eirunn Lothe Midtun.

Regjeringa lovar pengar til ny tunnel på E134 i Ullensvang

Regjeringa vil setje av midlar i statsbudsjettet til bygging av E134 Røldal – Seljestad i Ullensvang. Mellom anna kjem det ein ny tunnel på strekninga.

– No set vi i gang med eit etterlengta prosjekt som vil bety mykje for transporten mellom aust og vest, både for folk og næringsliv, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) i ei pressemelding frå Ap og Sp.

I meldinga blir E134 Røldal – Seljestad omtalt som ein viktig veg som knyter Austlandet og Vestlandet saman, og som eit av prosjekta som har stått øvst på Statens vegvesens prioriteringsliste.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er i dag særleg utfordrande for tungtransporten på strekninga. Ny veg i tunnel vil gi vesentleg betre standard og stigningsforhold og føre til ei meir trafikksikker strekning, står det i meldinga.

Prosjektet vil også sikre sju skredpunkt langs vegen.

– Det har vore store behov for ny veg og oppgradering av eksisterande veginfrastruktur. Dette vil sikre framkomme for både persontransport og næringstransport langs vegen. Det er viktig at vi får gjennomført prosjektet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det kjem ikkje fram av pressemeldinga kva prosjektet vil koste.

(©NPK)