Regjeringa lengjer permitteringsordninga til 1. juli

Regjeringa har vedteke å lengje permitteringsordninga fram til 1. juli.

– Vi kjem til å foreslå å lengje den perioden du kan stå permittert til 1. juli for dei som eller ville gått ut av ordninga fordi det har gått eitt år, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NRK.

Så seint som søndag sa regjeringa at det førebels ikkje var aktuelt med ei forlenging av ordninga, som til no har hatt ei maksimaltid på 52 veker.

– Regjeringa er førebudd på å forhandle om endringar i permitteringsreglane, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB då.

VG melde søndag at Frp er innstilt på å gå saman med Ap, Sp og SV for å forlengje permitteringsperioden. Dermed er det fleirtal på Stortinget for å forlengje permitteringsperioden ut over dei 52 vekene som gjeld no.