Regjeringa bestemde fredag at intervallet mellom første og andre vaksinedose skal forlengjast frå seks til tolv veker. Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Regjeringa forlengjer intervallet mellom første og andre vaksinedose

Intervallet mellom første og andre dose av Pfizer- og Moderna-vaksinane blir auka til inntil 12 veker for alle under 65 år.

– Vi fekk tilrådinga frå Folkehelseinstituttet i dag og har vedteke å følgje henne. Når vi aukar intervallet, får langt fleire vaksine tidlegare. Dette vil bidra både til å hindre alvorleg sjukdom og død, og til å redusere smittenivået i samfunnet, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie i ei pressemelding fredag.

Endringa gjeld berre for personar utan underliggjande sjukdom.

Personar i alderen 18 til 44 år vil ifølgje førebelse estimat frå FHI kunne få tilbod om vaksine opptil fem veker tidlegare enn forventa i det nøkterne vaksinasjonsscenarioet. Det inneber at vaksinasjonen av desse kan byrje mellom 19. og 25. juli, i staden for mellom 23. og 29. august.

Tek til å gjelde måndag

Tilrådinga tek til å gjelde frå og med måndag 3. mai og vil ikkje ha tilbakeverkande kraft. Det betyr at dei som har fått første dose, og har fått time til andre dose, beheld timen.

Intervallet mellom dei to dosane er per i dag på seks veker.

Endringane gjeld for mRNA-vaksinane frå Pfizer-Biontech og Moderna.

Ny kunnskap om effekten

I pressemeldinga skriv regjeringa at nyare kunnskap om effekten etter vaksinasjon med mRNA-vaksine, tyder på at det berre er minimal forskjell på antistoffnivået frå seks til 12 veker. Desse vaksinane gir altså godt vern dei første 12 vekene etter første dose.

– Det er viktig at alle tek andre dose på riktig tidspunkt for å bli fullvaksinert, understrekar Høie.