Leitemannskap er plasserte fleire stader på strekkja langs elva mellom Tokagjelet og Norheimsund for å sjå etter dei sakna. Foto: Sigbjørn Linga

Leitar etter tre sakna i Tokagjelet og Steinsdalen

Ein omfattande redningsaksjon er sett i verk etter at tre vaksne personar truleg er tekne av straumen og førte med elva ned i Tokagjelet.

Dei tre var i ferd med å kryssa Langvotnevatnet med ein mindre båt då dei vart tekne av straumen og truleg førte ned mot fossen øvst i Tokagjelet.

— Me har no klatregruppa vår ved demningen ved Tokagjelet. To menn er nede i botnen av fossen og ventar på lysutstyr. Elles er folk på observasjonspost ved kraftstasjonen i Tokagjelet, ved brua på Neteland, langs elva nedover, og nesten nede ved Steinsdalsfossen. Dykkarar er på Movatnet, og vil truleg gjera søk frå båt, fortel vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-vest sundag kveld.

I samband med den pågåande redningsaksjonen ber politiet om at folk som ikkje er del av redningsaksjonen, ikkje oppsøkjer eller ferdast i området.

Der elva kryssar fylkesvegen i Steinsdalen, er ein av observasjonspostane. Foto: Sigbjørn Linga

Lyser og observerer

Atle Barane, innsatsleiar i Kvam brann og redning, seier til HF sundag kveld at det framleis er snakk om ein redningsaksjon. Mannskap går ikkje ut i elva på grunn av stor vassføring, men det står mannskap på land som er sikra og som hoppar uti om dei ser noko. Det er dessutan kome ein båt på Movatnet som deltek i søket, opplyser han.

Kvam brann og redning er mellom einingane som deltek i redningsaksjonen. Foto: Sigbjørn Linga

Mannskap står med lyskastarar og lommelykter og observerer elva ved parkeringsplassen nedanfor Steinsdalsfossen. Også lyktene på ein brannbil lyser opp elva. Elva er stor og straumen svært sterk.

Elva er brei og utfordrande å overvaka på mykje av strekkja i Steinsdalen. Foto: Sigbjørn Linga
Politioverbetjent Ann-May Garen i turistinformasjonslokala. Foto: Sigbjørn Linga

I ei pressemelding skriv Vest politidistrikt at både luftambulanse og redningshelikopter vart sende mot staden, men måtte snu på grunn av dårlege flytilhøve. Det er kraftig regn og tåke i området.

Artikkelen held fram under annonsen.

Leitemannskap lyser med lykter mot elva. Foto: Sigbjørn Linga

Såg det ikkje

Tre personar skal altså ha prøvd å kryssa enden av Langvotnevatnet i overgangen til elva i ein robåt, skreiv BT litt over klokka 22.

Den fyrste meldinga kom til operasjonssentralen klokka 21.33 frå ein person som stod på land og lyste opp for dei som skulle over vatnet, og som såg at båten vart teken av straumen.

— Båten skal ha vorte teken av straumen og ført ned mot demninga og fossen, opplyser vaktkommandør ved 110-sentralen, Ronald Drotningsvik, til BT.

Store styrkar rykte ut då meldinga om ulukka kom. Foto: Sigbjørn Linga

Drotningsvik seier til VG at det er ikkje observert at båten er gått utfor fossen, men at det er det ein fryktar. Han seier også at det er eit langt stykke av elva der mannskap ikkje kjem til.

Naudetatane rykte fyrst ut til toppen av Tokagjelet, men køyrde så nedover att mot Steinsdalen.

Det er mørkt og vått, og dermed krevjande forhold for leitemannskapa. Frivillige frå Røde Kors er på plass. Foto: Sigbjørn Linga

Store styrkar deltek i aksjonen. Klatregruppa frå Fana og mannskap frå både Øystese, Bergen og Norheimsund, Røde Kors, dykkarar og hundepatrulje deltek.

Artikkelen held fram under annonsen.

På brua over Straumen fylgjer frivillige frå Røde Kors med på vassmassane. Foto: Sigbjørn Linga
Ein vasskuter vart teken i bruk i søket i sjøen i Norheimsund. Foto: Ragnhild Økland Børven