Marianne Chesak, her frå 2018, då ho som fylkesvaraordførar i Rogaland uttrykte håp om at Rogaland skulle bli ein del av ein større region kalla Vestlandet. Arkivfoto: Margunn Sundfjord / NPK

Rapport vil ha storfylke på Vestlandet – fylkesordføraren i Rogaland er skeptisk

Å samle Vestlandet til eit storfylke kan hjelpe regionen å betre utdanningstilbod, infrastruktur og næringspolitiske verkemiddel ifølgje ny rapport. Fylkesordføraren i Rogaland jobba i ei tid for dette, men meiner no slaget er tapt.

Agenda Vestlandet – ei stifting etablert av Sparebanken Vest – anbefaler å etablere Vestlandet som eit storfylke i ein ny rapport om å realisere potensialet for grøn verdiskaping og vekst i næringslivet på Vestlandet.

I rapporten står det «Regionreformen kunne dannet et godt utgangspunktfor et sterkere Vestland. Paradoksalt nok innebærerreformen at det etableres en ny barriere som bremser samarbeid langs den viktigste aksen på Vestlandet: Stavanger-Bergen-Ålesund. Derfor børVestlandet blitt ett fylke, med betydelig størremyndighet til å koordinere og understøtte fellesnæringsutvikling, og kompetanse, innovasjons oginfrastrukturpolitikken som må ligge under denne».

Artikkelen held fram under annonsen.

– Eg er personleg for dette, men det slaget er nok tapt, sa fylkesordførar i Rogaland, Marianne Chesak (Ap), under ein vestlandsdebatt i Arendal.

Ho meiner samanslåing til eitt storfylke på Vestlandet er eit dårleg tiltak for å jobbe for omstilling og auka innflytting på Vestlandet. Ho meiner også det ikkje er tid for eit nytt reformarbeid.

– Vi må samarbeide om den strukturen som allereie eksisterer, seier Chesak til Stavanger Aftenblad.

(©NPK)